Kirjoittamisen taidot

Skrivkompetens-hanke aloitti vuonna 2014 ja toteutetaan yhteistyönä Åbo Akademin ja Tukholman yliopiston (Stockholm universitet) välillä. Tavoitteena on tutkia peruskoulun ja lukion oppilaiden ruotsinkielinen kirjoitustaitoa erikielisissä ympäristöissä Suomessa ja Ruotsissa.

Hankkeessa tutkitaan miten peruskoululaisten ja lukiolaisten ruotsin kielen kirjoittamisen taidot kehittyvät eri kieliympäristöissä Suomessa ja Ruotsissa. Tavoitteena on ruotsin kielen kirjoittamisen taidon kehityksen tukeminen opetuksessa.

Hankkeessa tutkitaan eri-ikäisten oppilaiden kirjoittamia tekstejä genre- ja tekstianalyysin pohjalta. Lisäksi selvitetään kielitaustan sekä kielellisen kontekstin merkitystä ruotsin kielen kirjoittamisen taidon kehitykseen vertaamalla keskenään ruotsia ensikielenään ja toisena kielenään puhuvien oppilaiden kirjoituksia.

Hankkeen rahoittajana toimivat Vaasan Aktiasäätiö, Högskolestiftelsen i Österbotten ja Svenska kulturfonden.

Hankkeen jäsenet

Hankkeen hallinta

Professori Siv Björklund, tutkimuksen johtaja, Åbo Akademi
Professori Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi

Tutkijat

Ulrika Magnusson, Tukholman yliopisto
Katarina Rejman, Tukholman yliopisto

Tohtorikoulutettavat

Sofia Jusslin, Åbo Akademi
Camilla Rosvall, Åbo Akademi
Anders Westerlund, Åbo Akademi