Aktuellt

SMDI 2018 i Linköping

Under 22-23 november deltog 160 personer bestående av doktorander, forskare, lärarutbildare och lärare i den trettonde konferensen i Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) i Linköping. Konferensen hölls i det fräscha och luftiga utrymmet Linköping Konsert & Kongress och temat för konferensen var Bildning, utbildning och fortbildning.

Under dagarna hölls plenarföreläsningar av Christina Vischer Bruns, Per Ledin och Gunilla Molloy som ur olika perspektiv belyste läsande, skolspråk och svenskämnet i vår samtid.

Från Åbo Akademi deltog Ria Heilä-Ylikallio, Heidi Höglund, Anders Westerlund och Mindy Svenlin. Under konferensen fick projektdeltagarna träffa många gamla och nya kolleger, bland annat Katarina Rejman från Stockholms universitet som också är med i Projekt Skrivkompetens.

Anders Westerlund presenterade ett paper med rubriken Essäistiska skrifthändelser i studentexamenssvar i historia.

Mindy Svenlin och Ria Heilä-Ylikallio presenterade en pågående studie i skrivhandledning i årskurs 4-5 med rubriken Skrivhandledning i tre olika språkmiljöer.

Heidi Höglund presenterade sin doktorsavhandling i en paperpresentation med titeln Videopoesi — litteraturtolkning som förhandlingsprocess.

Tack till Linköpings Universitet för en välarrangerad konferens. Nu blickar vi framåt mot ARLE 2019 i Lissabon och NNMF i Trondheim 2019!

WhatsApp Image 2018-11-23 at 15.12.52
Christina Vischer Bruns höll den första plenarföreläsningen under konferensen. Foto: Mindy Svenlin
46510666_301305000716995_5720737223834337280_n
Mindy Svenlin presenterar pågående forskning inom skrivhandledning i tre olika miljöer. Foto: Ria Heilä-Ylikallio
WhatsApp Image 2018-11-23 at 15.06.55
En del av skrivkompetensgänget i Linköping. Från vänster: indy Svenlin, Heidi Höglund & Ria Heilä-Ylikallio. Foto: Ria Heilä-Ylikallio

Skrivardag i inspirerande miljö

Under måndagen den 12 november hade en del av Skrivkompetensforskarna en skrivardag i vackra Villa Sandviken.

Under våren 2018 har graduskribenterna Daniela Sandström och Sofie Lundell samt projektassistenten Mindy Svenlin spelat in skrivsamtal som har förts med elever i årskurserna 4 och 5. Fokus för skrivardagen var att presentera insamlat data, visa på var i analysprocessen var och en befinner sig samt diskutera hur analysprocessen kan fortsätta.

Daniela Sandström har samlat in data i en språkbadsskola årskurs 4 och Sofie Lundell har samlat in data i årskurs 5 i en finlandssvensk skola. Båda två analyserar sitt material i sin magisteravhandling. Projektassistenten och doktoranden Mindy Svenlin har spelat in skrivsamtal i en svensk skola. Närvarande under dagen var också professorerna Siv Björklund och Ria Heilä-Ylikallio.

Ria Heilä-Ylikallio och Mindy Svenlin kommer att presentera preliminära resultat under konferensen Svenska med Didaktisk Inriktning (SMDI) i Linköping 22-23 november.

Sammanfattningsvis var det en berikande dag i en inspirerande miljö — vilken lyx att få hela sex ostörda timmar för att koncentrera sig på skrivande, skrivhandledning och skrivsamtal.

IMG_5144

Från vänster: Ria Heilä-Ylikallio, Siv Björklund, Daniela Sandström och Sofie Lundell

IMG_5147
Från vänster: Mindy Svenlin, Sofie Lundell, Siv Björklund, Ria Heilä-Ylikallio och Daniela Sandström.
IMG_5146
Sofie Lundell presenterar sitt data.

skriv

ELE-konferens: dag 3

Den sista dagen för ELE-konferensen är också den sista dagen för vår Stockholmsvistelse. Därför är det här inlägget en sammanfattning av de tankar som har uppstått under våra dagar i den vackra sommarstaden Stockholm.

Under de här dagarna har det varit mycket tal om key concepts. Låt mig därför presentera tre centrala begrepp för vår vistelse:

Gemenskap. Inom projektet har vi samlats kring forskning, men också kring middagsbord och mat. Vi har delat referenslitteratur och litteraturtips, men också många skratt och anekdoter. I och med konferensen har vi fått umgås med både gamla och nya kolleger inom forskarsamfundet vilket alltid är berikande.

Nya perspektiv har vi fått ta del av. Vi doktorander har fått givande kommentarer på våra egna avhandlingsprojekt, men vi har också fått nya ögon på vårt gemensamma Skrivkompetensprojekt. Därutöver har vi tagit del av en mängd olika presentationer under konferensen, och insett att trots att våra huvudsakliga forskningsintressen kanske inte alltid var identiska med presentationerna på konferensen, har vi ändå stor nytta av att ta del av andra perspektiv inom språk och utbildning.

Nya riktningar för projektet. Ett syfte med projektmötet och resan var att förbereda en ansökan om projektets fortsättning. Genom gemensam brainstorming, kollaborativt skrivande och diskussion är vi redan på god väg mot nya riktningar.

Vi hoppas att du vill ta del av vår resa när projektet fortsätter vidare!

Mindy Svenlin
WhatsApp Image 2018-06-20 at 18.21.56WhatsApp Image 2018-06-20 at 18.21.57WhatsApp Image 2018-06-20 at 18.21.57 (1)

 

ELE-konferens: Dag 2

Den andra konferensdagen bjuder på många intressanta presentationer. Allt mellan uttalsundervisning, belysning av röster och agens, vikten av att stärka samarbetet mellan forskare och pedagoger samt litteraturens roll i klassrummet i medialiseringens tidevarv. Mångfalden i presentationerna erbjuder alla konferensdeltagare något att reflektera kring, och tematiken lockar till diskussion i många sammanhang.

Tisdagen den 19 juni är även den tidpunkten då projektet Skrivkompetens presenteras en sista gång. Vi visar upp en unik posterdesign i tyg, vår gemensamma vetenskapliga kompass. Projektet som planerats, startats, genomförts och nu snart avslutas. Under hela fyra år har projektet Skrivkompetens samlat oss till kritiskt tänkande, möjliggjort nätverkande, utmanat oss under konferenspresentationer och artikelskrivande samt efterlyst framtidsvisioner. Det känns lite vemodigt att nu inse, att det är sista gången forskningsprojektet visar sig i denna vetenskapliga form. Det är snart dags att sätta punkt för Skrivkompetens och låta projektet navigera oss vidare. Vi har haft glädjen att följa med projektet till många orter, exempelvis Karlstad, Tallinn, Odense och Stockholm. Projektet har även visat sig på många olika konferenser både nationellt och internationellt, och lämnat efter sig sina värdefulla spår i ett antal skrifter.

Junibacken var en upplevelse jag aldrig glömmer, där möttes jag av bekanta barnboksfigurer Mamma Mu, Pettson och Findus och Mulle Meck bara för att nämna några. Sagotåget lotsade mig och många andra konferensdeltagare genom flerdimensionellt uppbyggda sagomiljöer. Avslutar med att citera Astrid Lindgren ”Denna dagen ett liv.”

Camilla

IMG_4577IMG_4546IMG_4568IMG_4547

ELE-konferens: dag 1

Måndagen var den första av tre konferensdagar på Exploring Language Education som
arrangeras på Stockholms universitets ståtliga konferenscentrum Aula Magna. För den
första plenarföreläsningen stod prof. Lise Iversen Kulbrandstad från norska Høgskolen i
Innlandet. Hon gav en bred översikt över temat ”Second language teaching practices across the curriculum”, med många exempel från Norge, där norska som andraspråk inte är ett eget skolämne utan i praktiken integreras i andra ämnen.

”The relationship between SLA research and language education”, var rubriken för dagens avslutande plenarföreläsning. Där var det prof. Nina Spada från University of Toronto som reflekterade över den klyfta som kan finnas mellan forskning och skolverklighet. Lärare hinner alltför sällan läsa forskning, vilken dessutom ofta kan vara svårtillgängligt skriven. Forskarna å sin sida prioriterar inte att skriva populärvetenskapligt och deras allmänna slutsatser kan vara svåra att tillämpa rakt av i klassrummet. Den lösning Spada föreslog var ett närmare samarbete mellan språkforskning, klassrumsforskning, lärarutbildning och lärare.

Mellan plenarföreläsningarna rymdes två parallellsessioner där jag fick lära mig mer om hur olika typer av feedback har olika effekt i språkundervisning, hur också det att ge
kamratrespons (inte bara att få!) kan vara utvecklande för skribenten, hur elevernas
skriftliga kunskaper i engelska utvärderas i kroatiska lågstadier, hur formuleringen av
skrivuppgifter påverkar skrivandet, hur den svenska läroplanen i hemspråk/modersmål
hanterat den kulturella dimensionen i ämnet och hur ett samarbetsprojekt med ett norskt universitet utvecklat skolan i Namibia och Zaire. Det ni!

Anders

WhatsApp Image 2018-06-19 at 09.52.1035747340_2029400544044566_7365368510295310336_n35659865_2029399957377958_4180935098247413760_n35539420_2029398294044791_4277287793270456320_n.jpg

Projektmöte i Stockholm: Dag 3

Igår var det D-day, också känd som Doktorandernas dag. Efter två dagar med projektets fortsättning i kikaren var det dags för ett nedslag i nuet för att ge rum för såväl bekanta som nya doktorandansikten med sina pågående och planerade avhandlingsprojekt. Kort och gott innebar det att alla fem doktorander fick en timme till sitt förfogande för att presentera och diskutera delar av sin forskning. Diskussionerna gick mellan empiri och teori, didaktik och språk, problem och lösning – till och med en seriestripp blev belyst ur ett vetenskapligt perspektiv.

Först ut var Camilla Rosvall som belyste skrivande i olika genrer i tidigare språkbadselevers studentexamensprov i svenska. Därefter tog Linda Storås med oss in i bloggens värld utanför skolans väggar för att diskutera flerspråkighet i finlandssvenska bloggar. En annan typ av meningsskapande betonades av undertecknad som presenterade en extended version av kommande konferenspresentation om dans inom ramen av ämnet modersmål och litteratur. Det fräschaste doktorandansiktet inom projektet, Mindy Svenlin, delade med sig av sin forskningsplan om kollaborativt skrivande i gymnasiet. Avslutningen skötte Anders Westerlund som roade oss med ack så relevanta frågor om essäistiskt skrivande.

Med blicken i backspegeln är jag glad över den doktorandgemenskap vi har inom projektet. En del av våra avhandlingsprojekt har större likheter, medan andra har mindre. Och, mina fyra doktorandkolleger har lyckats göra stort avtryck på mig och inspirera mig i mitt skrivande. Jag följer uppgiftsformuleringen att skriva ett blogginlägg om dag tre, men bryter kanske mot det tidigare mönstret. Mitt kodval är medvetet flerspråkigt, och jag väljer att ge liv åt min essäistiska identitet. Slutligen kan jag konstatera att detta inlägg är resultatet av dagens kollaborativa meningsskapande. Nu dansar vi in mot konferensen Exploring Language Education.

Sofia Jusslin

IMG_3542IMG_3540WhatsApp Image 2018-06-17 at 22.07.15IMG_3537WhatsApp Image 2018-06-17 at 22.07.14

 

Projektmöte i Stockholm: Dag 2

Efter en god natts sömn och en ordentlig frukost var vi redo att bege oss iväg till dagens projektmöte. Väl framme vid universitetet splittrades vi — doktoranderna ägnade förmiddagen åt att tillsammans ta sig an figurer, material och kategorier, medan professorerna och post doc-forskarna diskuterade projektets framtid.

När klockan slog lunch tog Katarina med oss på äventyr i form av en naturskön promenad bland ekar och motionärer, med Stora skuggans värdshus som slutdestination. Där låg fokus på ekologiskt och närodlat, och när vi traskade tillbaka mot universitetet efter att ha ätit höost, rökt morotspuré och fjällkokorv var alla mycket belåtna. Efteråt fick professorerna och post doc-forskarna, med doktoranderna som kritiker, presentera de tankar som vuxit fram under förmiddagen, och resten av eftermiddagen ägnades åt livlig diskussion om Finlands Akademi-ansökan. En givande och inspirerande dag på alla sätt och vis!

Linda

WhatsApp Image 2018-06-16 at 20.38.45WhatsApp Image 2018-06-16 at 20.38.46Foton: Sofia Jusslin

Projektmöte i Stockholm: Dag 1

Under sex dagar i juni sammanstrålar tio av Skrivkompetensprojektets forskare i Stockholm först för arbetsmöten och seminarier, sedan för presentationer på den internationella ELE-konferensen vid Stockholms universitet.

Med på denna resa är Associate professor Denise Patmon från University of Massachusetts i Boston, lektorerna Katarina Rejman och Ulrika Magnusson från Stockholms universitet samt ÅA-professorerna Siv Björklund och Ria Heilä-Ylikallio samt doktoranderna Sofia Jusslin, Camilla Rosvall, Linda Storås, Anders Westerlund och Mindy Svenlin. Skrivkompetensprojektet finansieras av Svenska kulturfonden, Aktiastiftelsen i Vasa, Svensk Österbottniska-Samfundet samt Högskolestiftelsen i Österbotten.

Här berättar vi om mötet i Stockholm, dag för dag:

Dag 1: Fredag 15.6.

Det tidiga morgonflyget k.l 6.15 tog ett gäng något trötta men taggade projektmedlemmar till Stockholm där vi först hämtade Denise (Welcome to Stockholm Denise, we are so happy that you were able to join us!) på vårt hotell och sedan sammanstrålade med Katarina och Ulrika vid universitetet.

Dagens skrivmöte inleddes med vi att vi uppdaterade varandra om vad som hänt i projektväg på olika håll. Sedan styrde Denise oss skickligt via sin presentation och sitt artikelval till en mera fokuserad diskussion kring skrivforskningens olika etapper och riktningen mot ett emancipatoriskt skrivande. Vikten av att ge alla elever möjligheter till agens och en egen röst och lärarens centrala stöttande roll i den här processen tog vi med oss som vägkost under lunch och till eftermiddagens möten.

35531064_2026796490971638_5782169541228363776_n
Foto: Ria Heilä-Ylikallio
Efter en behövlig lunch ute i det soliga och blåsiga (vi fick jaga en del servetter och tomma kartonger…) vädret inleddes eftermiddagen med en genomgång av tisdagens posterpresentation för ELE-konferensen.Den första dagen av vår projekthelg avslutade vi med att gemensamt fundera på vilka aspekter som är viktiga för en projektansökan till Finlands Akademi. Sessionen gav många och givande tankar.

Tack för härligt gemensamt tänk! Och Katarina och Ulrika, tack för att ni tar så väl hand om oss på universitetet!
Siv och Ria

Hur kan man utvecklas som skrivhandledare?

I läroplansgrunderna talas både om kontinuerlig respons och om en handledande lärare. Hur kan man då utveckla sättet att ge respons och som skrivhandledare över lag?

Inom pedagogiska studier för lärare i modersmål och litteratur har tio ämneslärarstuderande i sina fackuppsatser närmat sig detta tema genom att fungera som skrivhandledare i par och iaktta och analysera själva handledningen.  Varje par har handlett tre fokuselever i åk 9 och på gymnasiet, och analyserat handledningen i relation till teorier om stöttning och respons.

De skriver till exempel att:

”Handledning kan ses som ett slags samtal som kan ha funktionen att stödja och bekräfta, rådgiva, disciplinera, utmana, ge förebild – handledning ligger mellan terapi och undervisning i påverkansprocessen.”

”Syftet med vår fackuppsats var att analysera och utveckla vår handledande roll inom skrivande och stöda vår kompetensutveckling som skrivhandledare i dialog med relevant teori och insamlat fältmaterial.”

”Om vi hade satt större tyngd på elevernas lärande och utveckling så  skulle kanske handledningen ha varit mer lyckad. Det här är något vi tar med oss inför våra framtida handledningar.”

skrivhandledning bild
Erica Björkviks och Leona Böckermans fackuppsats har rubriken ”Skrivhandledning: utveckling av vår skrivhandledarroll”.

Välkommen att bekanta er med fackuppsatserna nedan.

Ria Heilä-Ylikallio

 

Andersson och Tjäru. Responstyper och skrivhandledning

Aumanen och Nyqvist. Att utvecklas som skrivhandledare

Björkvik och Böckerman. Skrivhandledning – utveckling av vår skrivhandledarroll

Ekfors och Holm. Skrivhandledning – från skribent till skrivhandledare

Nygård och Pollesello. Global, uppmuntrande och rör(l)ig

Seminarium: Skrivkompetens och skrivhandledning

Den 17 maj, Norges nasjonaldag, spenderades lämpligt nog i skrivandets tecken här vid Åbo Akademi Vasa.

Norge är ett framstående land inom skrivforskning och väl erkända för Skrivesenteret. Flera norska forskare blev nämnda och refererade till under forskarseminariet med temat Skrivkompetens och skrivhandledning som ordnades som ett specialseminarium inom forskarutbildningen.

Det blev ett rejält presentationsmaraton med sex spännande presentationer! Se programmet nedan:

32840714_2010495802601707_4204398191052849152_n

Skrivkompetens blogginlägg 18.5.2018Skrivkompetens blogginlägg 18.5.2018 bild 2

Samtliga foton: Ria Heilä-Ylikallio
Ett speciellt tack till kommentatorn Katarina Rejman som flög in från Stockholms universitet!

Och ett varmt tack till alla presentatörer för intressant och tankeväckande forskning!

Mindy Svenlin
Doktorand och forskningsbiträde