SMDI 2018 i Linköping

Under 22-23 november deltog 160 personer bestående av doktorander, forskare, lärarutbildare och lärare i den trettonde konferensen i Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) i Linköping. Konferensen hölls i det fräscha och luftiga utrymmet Linköping Konsert & Kongress och temat för konferensen var Bildning, utbildning och fortbildning.

Under dagarna hölls plenarföreläsningar av Christina Vischer Bruns, Per Ledin och Gunilla Molloy som ur olika perspektiv belyste läsande, skolspråk och svenskämnet i vår samtid.

Från Åbo Akademi deltog Ria Heilä-Ylikallio, Heidi Höglund, Anders Westerlund och Mindy Svenlin. Under konferensen fick projektdeltagarna träffa många gamla och nya kolleger, bland annat Katarina Rejman från Stockholms universitet som också är med i Projekt Skrivkompetens.

Anders Westerlund presenterade ett paper med rubriken Essäistiska skrifthändelser i studentexamenssvar i historia.

Mindy Svenlin och Ria Heilä-Ylikallio presenterade en pågående studie i skrivhandledning i årskurs 4-5 med rubriken Skrivhandledning i tre olika språkmiljöer.

Heidi Höglund presenterade sin doktorsavhandling i en paperpresentation med titeln Videopoesi — litteraturtolkning som förhandlingsprocess.

Tack till Linköpings Universitet för en välarrangerad konferens. Nu blickar vi framåt mot ARLE 2019 i Lissabon och NNMF i Trondheim 2019!

WhatsApp Image 2018-11-23 at 15.12.52
Christina Vischer Bruns höll den första plenarföreläsningen under konferensen. Foto: Mindy Svenlin
46510666_301305000716995_5720737223834337280_n
Mindy Svenlin presenterar pågående forskning inom skrivhandledning i tre olika miljöer. Foto: Ria Heilä-Ylikallio
WhatsApp Image 2018-11-23 at 15.06.55
En del av skrivkompetensgänget i Linköping. Från vänster: indy Svenlin, Heidi Höglund & Ria Heilä-Ylikallio. Foto: Ria Heilä-Ylikallio