Skrivardag i inspirerande miljö

Under måndagen den 12 november hade en del av Skrivkompetensforskarna en skrivardag i vackra Villa Sandviken.

Under våren 2018 har graduskribenterna Daniela Sandström och Sofie Lundell samt projektassistenten Mindy Svenlin spelat in skrivsamtal som har förts med elever i årskurserna 4 och 5. Fokus för skrivardagen var att presentera insamlat data, visa på var i analysprocessen var och en befinner sig samt diskutera hur analysprocessen kan fortsätta.

Daniela Sandström har samlat in data i en språkbadsskola årskurs 4 och Sofie Lundell har samlat in data i årskurs 5 i en finlandssvensk skola. Båda två analyserar sitt material i sin magisteravhandling. Projektassistenten och doktoranden Mindy Svenlin har spelat in skrivsamtal i en svensk skola. Närvarande under dagen var också professorerna Siv Björklund och Ria Heilä-Ylikallio.

Ria Heilä-Ylikallio och Mindy Svenlin kommer att presentera preliminära resultat under konferensen Svenska med Didaktisk Inriktning (SMDI) i Linköping 22-23 november.

Sammanfattningsvis var det en berikande dag i en inspirerande miljö — vilken lyx att få hela sex ostörda timmar för att koncentrera sig på skrivande, skrivhandledning och skrivsamtal.

IMG_5144

Från vänster: Ria Heilä-Ylikallio, Siv Björklund, Daniela Sandström och Sofie Lundell

IMG_5147
Från vänster: Mindy Svenlin, Sofie Lundell, Siv Björklund, Ria Heilä-Ylikallio och Daniela Sandström.
IMG_5146
Sofie Lundell presenterar sitt data.

skriv