ELE-konferens: Dag 2

Den andra konferensdagen bjuder på många intressanta presentationer. Allt mellan uttalsundervisning, belysning av röster och agens, vikten av att stärka samarbetet mellan forskare och pedagoger samt litteraturens roll i klassrummet i medialiseringens tidevarv. Mångfalden i presentationerna erbjuder alla konferensdeltagare något att reflektera kring, och tematiken lockar till diskussion i många sammanhang.

Tisdagen den 19 juni är även den tidpunkten då projektet Skrivkompetens presenteras en sista gång. Vi visar upp en unik posterdesign i tyg, vår gemensamma vetenskapliga kompass. Projektet som planerats, startats, genomförts och nu snart avslutas. Under hela fyra år har projektet Skrivkompetens samlat oss till kritiskt tänkande, möjliggjort nätverkande, utmanat oss under konferenspresentationer och artikelskrivande samt efterlyst framtidsvisioner. Det känns lite vemodigt att nu inse, att det är sista gången forskningsprojektet visar sig i denna vetenskapliga form. Det är snart dags att sätta punkt för Skrivkompetens och låta projektet navigera oss vidare. Vi har haft glädjen att följa med projektet till många orter, exempelvis Karlstad, Tallinn, Odense och Stockholm. Projektet har även visat sig på många olika konferenser både nationellt och internationellt, och lämnat efter sig sina värdefulla spår i ett antal skrifter.

Junibacken var en upplevelse jag aldrig glömmer, där möttes jag av bekanta barnboksfigurer Mamma Mu, Pettson och Findus och Mulle Meck bara för att nämna några. Sagotåget lotsade mig och många andra konferensdeltagare genom flerdimensionellt uppbyggda sagomiljöer. Avslutar med att citera Astrid Lindgren ”Denna dagen ett liv.”

Camilla

IMG_4577IMG_4546IMG_4568IMG_4547