Hur kan man utvecklas som skrivhandledare?

I läroplansgrunderna talas både om kontinuerlig respons och om en handledande lärare. Hur kan man då utveckla sättet att ge respons och som skrivhandledare över lag?

Inom pedagogiska studier för lärare i modersmål och litteratur har tio ämneslärarstuderande i sina fackuppsatser närmat sig detta tema genom att fungera som skrivhandledare i par och iaktta och analysera själva handledningen.  Varje par har handlett tre fokuselever i åk 9 och på gymnasiet, och analyserat handledningen i relation till teorier om stöttning och respons.

De skriver till exempel att:

”Handledning kan ses som ett slags samtal som kan ha funktionen att stödja och bekräfta, rådgiva, disciplinera, utmana, ge förebild – handledning ligger mellan terapi och undervisning i påverkansprocessen.”

”Syftet med vår fackuppsats var att analysera och utveckla vår handledande roll inom skrivande och stöda vår kompetensutveckling som skrivhandledare i dialog med relevant teori och insamlat fältmaterial.”

”Om vi hade satt större tyngd på elevernas lärande och utveckling så  skulle kanske handledningen ha varit mer lyckad. Det här är något vi tar med oss inför våra framtida handledningar.”

skrivhandledning bild
Erica Björkviks och Leona Böckermans fackuppsats har rubriken ”Skrivhandledning: utveckling av vår skrivhandledarroll”.

Välkommen att bekanta er med fackuppsatserna nedan.

Ria Heilä-Ylikallio

 

Andersson och Tjäru. Responstyper och skrivhandledning

Aumanen och Nyqvist. Att utvecklas som skrivhandledare

Björkvik och Böckerman. Skrivhandledning – utveckling av vår skrivhandledarroll

Ekfors och Holm. Skrivhandledning – från skribent till skrivhandledare

Nygård och Pollesello. Global, uppmuntrande och rör(l)ig