Skrivhandledaren som resurs

Föreställ dig, att du hade en person som du kunde vända dig till närhelst du hade frågor om skrivande. Tänk om du hade en skrivhandledare att söka upp, oavsett om du hade ett textspecifikt problem eller en metatextuell fråga om skrivprocessen. Och tänk om du hade haft en sådan här skrivhandledare i ditt klassrum där du gick i skola, eller i ditt universitet under studietiden.

Med inspiration av Denise Patmon och The Boston Writing Project har Skrivkompetensprojektet nu startat ett projekt om skrivhandledning. Två klasslärarstudenter, Daniela Sandström och Sofie Lundell, kommer i sina pro gradu-avhandlingar (självständiga uppsatser på masternivå) att analysera skrivhandledning med särskilt fokus på skrivhandledaren. I praktiken kommer studenterna delta som skrivhandledare i två klasser: i en finlandssvensk skola och i en språkbadsskola. Forskningsbiträde Mindy Svenlin kommer att fungera som skrivhandledare i en svensk skola i Sverige. Målet med skrivhandledningen är att erbjuda eleverna någon att prata med om skrivrelaterade frågor.

För att etablera den första kontakten med eleverna, och för att diskutera praktiska detaljer med läraren, gjorde en del av Skrivkompetensprojektets deltagare ett besök till en av projektets samarbetsskolor under fredagen den 19 januari. Under besöket bekantade sig Ria Heilä-Ylikallio, Siv Björklund, Sofia Jusslin, klasslärarstudenterna Daniela Sandström och Sofie Lundell samt forskningsbiträde Mindy Svenlin, med en del av den klass som kommer att delta i projektet under våren.

Genom att erbjuda skrivhandledning med låg tröskel, tror vi att eleverna lättare delar med sig av hur de tänker, och vilka frågor de har gällande skrivandet. Samtidigt får vi en fördjupad förståelse för vad det innebär att vara skrivhandledare under utveckling.

Det här är vi som forskare förstås nyfikna på.

Skrivverkstadbild2

På bilden från vänster: Siv Björklund, Daniela Sandström, Sofie Lundell, Sofia Jusslin, Ria Heilä-Ylikallio och Mindy Svenlin.

– Mindy Svenlin