Grep om skriveopplæring i Trondheim

Det storskaliga, norska forskningsprojektet Developing national standards for writing. A tool for teaching and learning (Normprosjektet) avslutades officiellt med en innehållsrik konferens på Skrivesenteret vid NTNU i Trondheim den 1–3 november 2017. Rubriken för konferensen var ”Grep om skriveopplæring: Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering” och den samlade ett sextiotal nordiska skrivforskare.

Under plenarföreläsningarna och parallellsessionerna presenterades både resultat från Normprosjektet och en mängd pågående skrivforskning med många spännande infallsvinklar.

IMG_8558.JPG

Professor Judy Parr från University of Auckland på Nya Zeeland (bilden) höll en plenarföreläsning på temat ”Working With Teachers to Effect Positive Changes in Teaching and Assessing Writing”.

Anders Westerlund

Att skriva vetenskaplig text – forskarseminarium med Jim Cummins

Inom ramarna för doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper ordnades igår ett forskarseminarium med professor Jim Cummins (University of Toronto och Åbo Akademi). Doktoranderna fick möta en erfaren forskares tankar om att skriva vetenskaplig text. Seminariedeltagarna läste två av Cummins nyligen publicerade artiklar som diskussionsunderlag och diskussionerna handlade bland annat om skrivande, medförfattarskap, målgrupper, publicering och val av språk.

23469179_1914016442249644_1562016371_o.jpg

Vi avslutar med ett av många goda citat som vi tar med oss från seminariet:

You construct an audience by the way you write
– Jim Cummins

Tack för ett givande seminarium!