Åbo Akademi Research Day – Kristinapriset och en doktorsavhandling på tre minuter

Skrivkompetensprojektets Ria Heilä-Ylikallio och doktorand Sofia Jusslin deltog idag i Åbo Akademi University Research Day i Åbo.

Kansler delade ut pris enligt kriterierna handledning av doktorander, antalet egna publikationer, erhållna externa forskningsmedel och särskilda meriter forskarsamfundet till fromma. Vår egen Ria Heilä-Ylikallio tilldelades Kristinapriset med motiveringen:

”Kristinapriset 2017 gick till Ria Heilä-Ylikallio, professor i modersmålets didaktik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Heilä-Ylikallios forskning riktas mot läsande och skrivande (literacy) i ett brett och föränderligt perspektiv. Forskningen bedrivs tätt inpå skolverkligheten och bidrar direkt till utveckling av undervisning och lärarutbildning. Centrala frågor är: Hur kan läsning och skrivning i det allt mer flerspråkiga och digitaliserade samhället beskrivas, mätas och stödjas? Vilka uttryck tar multilitteraciteten? Frågorna är komplexa och förutsätter forskare med olika spetskompetens. Heilä-Ylikallios forskargrupp är aktiv inom det nordiska nätverket i modersmålsdidaktisk forskning (NNMF) och det internationella Association for Research in L1 Education (ARLE).”

Här hittar ni Rias PowerPoint från hennes tal.

På förmiddagen var programmet riktat till universitets doktorander. Doktorand Sofia Jusslin deltog i en så kallad 3MT-tävling, där man skulle presentera sin doktorsavhandling på tre minuter. Med rubriken ”Get on the bus!” kammade hon hem vinsten inom fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och fick en andra plats inom hela universitetet.

Här hittar ni Sofias presentation.

Men andra ord, en bra dag för Skrivkompetensprojektets forskare!

WhatsApp Image 2017-10-05 at 15.55.18(1)

En tillbakablick på forskarseminariet Skrivmiljöer & Skrivverkstäder 3.10

Idag samlades forskare, doktorander, lärare och lärarstudenter kring temat Skrivmiljöer & Skrivverkstäder. Seminariet öppnades av Siv Björklund (ÅA), Ria Heilä-Ylikallio (ÅA) och Katarina Rejman (SU) och de inom Skrivkompetensprojektet aktuella frågorna ”hurdana miljöer behöver vi för att kunna skriva” och ”hur kan skrivverkstäder användas för att stödja vårt skrivande” ställdes. På förmiddagens schema stod presentationer av projektets doktorander.

22218148_1897330777251544_738559255_o

Doktorand Sofia Jusslin presenterade utvärderingsresultat från den nya kursen Skrivverkstad – kollaborativ skrivhandledning som riktar sig till studenter som skriver sin kandidat- eller magisteravhandling på Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Projektet har hämtat inspiration från forskarkollegan professor Denise Patmon vid University of Massachusetts i Boston och idén är att erbjuda avhandlingsskribenterna en kollaborativ skrivmiljö med möjlighet till skrivhandledning och samtal kring framväxande texter. Kursen kommer också att ordnas november 2017 – januari 2018 och sommaren 2018.

22219226_1897330767251545_1202565752_o

Doktorand Camilla Rosvall presenterade ett avsnitt ur sitt avhandlingsprojekt som berör abiturienter med språkbadsbakgrund. Presentationen kretsade kring både avhandlingens empiriska material, bland annat hur uppgifterna i studentexamen är formulerade och hur elever svarar på dem, och teoretiska förankring.

22243561_1897330753918213_617452585_o

Doktorand Anders Westerlund presenterade också ett avsnitt ut sitt avhandlingsprojekt som berör essäistiska strategier i studentexamenssvar i ämnet historia. Även här var uppgiftsformuleringar föremål för diskussion och såväl forskare som studerande bidrog med insikter kring studentexamens form och funktion.

22219136_1897330637251558_345909518_o

Under eftermiddagen blickade projektmedlemmarna framåt mot kommande konferens, NNMF6 i Odense, Danmark 30.11-1.12 där projektet deltar med en poster presentation om vad projektet har gjort tidigare och hur framtiden kommer att se ut. Framtiden innehåller bland annat en vidgning fav Skrivkompetensprojektet till det vi kallar Multilitteracitetens möjligheter.

 

Doktorand Sofia Jusslin