The Writing Proficiency Project at the ARLE conference in Tallinn

Last week the project members attended The 11th conference of the International Association for Research in L1 Education in Tallinn, Estonia. Researchers from all over the world gathered there to present ongoing research and to network. In addition, the weather in Tallinn was fantastic.

Doctoral students Anders Westerlund and Sofia Jusslin participated in the PhD-students’ pre-conference on Wednesday. Anders presented his ongoing project and Sofia participated as audience.

IMG_3746
Doctoral student Anders Westerlund at the pre-conference

The main conference started on Thursday and doctoral student Sofia Jusslin presented a study Exploring multimodal texts in three educational text environments co-authored by project members Katarina Rejman, Siv Björklund and Ria Heilä-Ylikallio.

19369051_10156299532033957_1418589319_o
Doctoral students Sofia Jusslin presenting a paper at the main conference.

During Thursday afternoon the project members also found time to prepare for the next day’s round table, which is a collaboration between our writing project and the Boston Writing Project lead by our friend and collegue professor Denise Patmon at the University of Massachusetts in Boston, USA. Denise could not unfortunately attend the ARLE conference, but she was with us on video instead.

19369310_10156299532098957_38855849_o
From the left: Anders Westerlund, Katarina Rejman, Sofia Jusslin, Caroline Doktar, Siv Björklund and Ria Heilä-Ylikallio

The theme of the round table was emancipatory writing. Professor Ria Heilä-Ylikallio and professor Siv Björklund were the discussants and the project members presented different views on and raised several questions regarding emancipatory writing. In the end, an interesting discussion highlighted different point of views on emancipation and writing.

19401139_10156299532003957_845888959_o
The round table is just about to start. From the left: Caroline Doktar, Katarina Rejman, Anders Westerlund, Ria Heilä-Ylikallio, Siv Björklund and Sofia Jusslin.

Detta bildspel kräver JavaScript.

On Friday night, we got to enjoy a lovely conference dinner at the most beautiful scenery right outside Tallinn at the Estonian Open Air Museum.

Detta bildspel kräver JavaScript.

The Writing Proficiency Project thanks the organizers and look forward to the next ARLE conference in Lisbon, Portugal in 2019.

Individ- och samhällsperspektiv på Nordens språk som andraspråk.

Junimånad är konferenstät för Skrivkompetensprojektets forskare.

Förra veckan, 7-9.6.2017, deltog Skrivkompetensprojektets forskare i konferensen Nordens språk som andraspåk som anordnades i projektets hemtrakter vid Vasa universitet. Det bjöds på givande och intressanta plenarföreläsningar, paper presentationer och poster presenationer som antog olika individ- och samhällsperspektiv på Nordens språk som andra språk, som var konferensens tema. Från projektet var Siv Björklund, Camilla Rosvall, Ulrika Magnusson och Sofia Jusslin på plats.

Nordand Siv
Plenarföreläsning med Siv Björklund, Nina Pilke, Michaela Pörn och Katri Hansell.

Professor Siv Björklund var värd för konferensen och föreläste också om aktuell tvåspråkighetsforskning i skol- och organisationskontexter i en plenarföreläsning tillsammans med professor Nina Pilke, professor Michaela Pörn och FD Katri Hansell. På bilden lyfter hon fram ett exempel på multimodalt berättande, hämtat från Skrivkompetensprojektet, när den svenska språkbadsundervisningen presenterades.

Nordand Camilla
Doktorand Camilla Rosvalls paper presentation

Doktorand Camilla Rosvall höll en paper presentation under rubriken Språkbadsröster i en flerspråkig kollaborativt skriven historik. Utifrån ett multimodalt perspektiv presenterade Rosvall finländska språkbadselevers röster från daghemmet till slutet av årskurs nio. Historiken visade sig ha olika dimensioner av flerspråkighet, vara skriven i olika genrer och kombinera olika semiotiska resurser.

Nordand Sofia
Doktorand Sofia Jusslin bredvid sin poster

I en poster med rubriken Exploring three Swedish L1 and L2 text environments presenterade doktoranden Sofia Jusslin två delstudier från sitt avhandlingsprojekt. Postern behandlade litteracitetshändelser i tre första- och andraspråksmiljöer i Finland och Sverige, samt en multimodal analys av elevers texter i dessa miljöer.

 

Denna vecka reser Skrivkompetensprojektet till Tallinn för att delta i den modersmålsdidaktiska konferensen The 11th conference of the International Association for Research in L1 Education.
 

Ämneslärarstuderande som skrivhandledare

Denna vårtermin har vi låtit oss inspireras av vår forskarkollega Denise Patmon och hennes Boston Writing Project då ämneslärarstuderande skrev sina fackuppsatser inom pedagogiska studier för lärare. De studerande har tilldelats var sin fokuselev, en i åk 7-9 och en annan på gymnasiet, som de skulle handleda i skrivning vid sidan av elevernas ordinarie skolarbete. Handledningen skulle gälla elevernas pågående textarbete i modersmål och litteratur men också i andra skolämnen. Handledningen skulle vara uttryckligen handledning, inte undervisning, och i förberedelserna inspirerades vi bland annat av begreppen scaffolding och feed forward (Bruner; Tjernberg; Dysthe & Hertzberg). De två ämneslärarstuderande, Mindy Svenlin och Fredric Portin, jobbade i par och kunde också observera varandras agerande som skrivhandledare.

Handledningstillfällena dokumenterades och utgjorde det empiriska underlaget för
fackuppsatsen som tog fasta på ämneslärarstuderandes självreflektioner av rollen som
skrivhandledare. I sin analys av handledningen har Svenlin och Portin utnyttjat
responstyperna i en fyrfältstabell utvecklad av Gamlem & Smith.

Fackuppsatsen kan läsas här.

I utvärderingsdiskussionen framkom med all tydlighet att vi är på rätt väg med att
utbilda skrivhandledare och vi kommer att fortsätta med motsvarande koncept. Min dröm är att utveckla Boston Writing Project fullt ut genom att etablera ett
skrivhandledningscenter vid Vasa övningsskola, där våra lärarstuderande finns
tillgängliga för skrivhandledning.

Ria Heilä-Ylikallio