Skrivkompetensprojektets kompassnål

Skrivkompetensprojektet har nyligen sammanfattat sin forskning i det vi kallar kompassnålen via meningsskapande till emancipatoriskt skrivande. Vårt forskningsintresse har sedan hösten 2016 utvidgats mot multimodal textproduktion och för att visualisera detta i multimodal anda har en figur utvecklats. Kompassnålen visualiserar forskarteamets skeden och centrala strävande att producera ny kunskap om hur barn och unga i olika språkmiljöer utvecklar emancipatoriskt skrivande via meningsskapande.

För övrigt blickar forkarteamet framåt mot kommande konfernser. Förutom ARLE i Tallinn kommer projektets forskare att delta i konferenserna Nordand 13 i Vasa och Finland, Skriv! Les! i Trondheim, Norge på våren och sommaren, samt NNMF6 i Odense, Danmark på hösten.

Skrivkompetens figur
Kompassnålen via meningsskapande till emancipatoriskt skrivande. Layout: Sofia Jusslin