Inför Arle11 i Tallinn

I början av 2017 har vi inom Skrivkompetensprojektet varit på slutrakan med planeringen av ett round table inför konferensen ARLE11 – The 11th conference of the International Association for Research in L1 Education – som detta år anordnas i Tallinn, Estland. Vårt round table arrangeras i samarbete med skrivprojektet The Boston Writing Project som leds av professor Denise Patmon från University of Massachusetts i Boston, USA. Vi kommer att diskutera emancipatoriskt skrivande under rubriken Can Emancipatory Writing Be Seen as a Way to Strengthen Communication, Equity and Equality?

Med utgångspunkt i svenska, engelska och spanska som både första- och andraspråk diskuteras det emancipatoriska skrivandet, och olika åldrar, kön, digitalt och pappersbaserat skrivande, genrer, språkbakgrunder, samt etniciteter kommer att behandlas.

Kortfattat kommer våra presentationer att bestå av följande: Doktorand Anders Westerlund presenterar litteraturvetenskapliga teorier om emancipation med huvudsaklig fokus på den essäistiska genren. Skrivkompetensprojektet presenterar projektets forskning och lyfter fram såväl textanalyser som analyser av lärmiljöer och textmiljöer. Doktorand Caroline Doktar presenterar samband mellan emancipatoriskt skrivande och grammatik, och professor Denise Patmon presenterar slutligen The Boston Writing Project och hur emancipatoriskt skrivande både kan utforska och stärka identiteter.

Avslutningsvis hålls en diskussion och konferensdeltagare är hjärtligt välkomna att delta i diskussionen.

Deltagare vid vårt round table:

Professor Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi
Professor Denise Patmon, University of Massachusetts, Boston USA
Professor Siv Björklund, Vasa universitet
Universitetslektor Katarina Rejman, Stockholms universitet
Doktorand Anders Westerlund, Åbo Akademi
Doktorand Caroline Doktar, Åbo Akademi
Doktorand Sigrid Ducander, Åbo Akademi
Doktorand Sofia Jusslin, Åbo Akademi

Undertecknad, doktorand Sofia Jusslin, kommer även att hålla en paper presentation under rubriken Exploring multimodal texts in three educational text environments. Syftet med studien är att tolka och identifiera vilka modaliteter som elever i årskurs 5 använder när de skriver texter i olika textmiljöer. Texterna är insamlade inom Skrivkompetensprojektet vid en finlandssvensk skola, en sverigesvensk skola och en språkbadsskola och elevernas undervisas på svenska som första- eller andraspråk. Fokus ligger även på hur eleverna använder och kombinerar olika modaliteter i sitt skrivande.

Vi vill även passa på att välkomna pro gradu-skribent Victoria Mattsson till projektet!

Sofia Jusslin
Projektassistent